to
to

The Gardens South Tower — 6 units
509 – 4,945
sqft
MSC + GBI
The Gardens North Tower — 5 units
888 – 4,916
sqft
MSC
Q Sentral — 25 units
334 – 33,000
sqft

Plaza Sentral — 18 units
700 – 10,689
sqft

Platinum Sentral — 2 units
4,100 – 4,563
sqft
GBI
NU Towers — 2 units
10,000 – 14,000
sqft
GBI
Mercu UEM — 1 unit
0
sqft

Menara SSM — 1 unit
0
sqft
MSC
Menara Shell — 10 units
9,209 – 18,068
sqft

Menara Sentral Vista — 18 units
649 – 25,000
sqft

Menara MBMR — 12 units
1,096 – 20,000
sqft

Menara Kembar Bank Rakyat — 5 units
8,100 – 1,325,013,250
sqft

Menara K1 — 14 units
483 – 1,676
sqft

Menara IGB — 10 units
2 – 13,498
sqft

Menara CIMB — 2 units
5,300 – 22,750
sqft
MSC
Centre Point South & North — 10 units
770 – 12
sqft

Boulevard — 1 unit
2,628
sqft

Axiata Tower — 5 units
4 – 14
sqft

1 Sentrum — 5 units
2,737 – 16,455
sqft

1 Sentral — 7 units
6,488 – 12,439
sqft

Kuala Lumpur

Alternative nearby locations
No. of Listings (last 90 days) 32